تبلیغات
خوز بلاگ - نگاهی به طرح تشکیل استان خلیج فارس
 نگاهی به طرح تشکیل استان خلیج فارس
تکرار متناوب ادعای شیخ نشین امارات در خصوص مالکیت بر جزایر ایرانی زمینه دغدغه بسیاری از ما را نسبت به حاکمیت ملی ایران بر این مناطق فراهم آورده است. فرآیند شکل گیری دولت امارات که متشکل از جزایری در پهنه جنوبی خلیج فارس است خارج از چارچوب کشورسازی های پایان عصر استعمار به سختی قابل تحلیل است.

                 

عمده کشورهای عربی در سده گذشته و پس از فروپاشی عثمانی وارد جامعه جهانی شدند خطوط مرزی آنها اغلب بر اساس ادعاهای ارضی قبایل بدوی حاکم بر منطقه شکل گرفت. صورت بندی ناسیونالیسم عربی که مخلوطی از علاقه به مستبدان عرب،گرایش به سوسیالیسم و علاقه به  تقلید از ظواهر زندگی غربی به همراه عربیت بود در بستر یک دگرسازی عمده انجام شد. یکی از مهم ترین دگرهای هویت عربی، ایرانیان و شیعیان بودند که می بایستی خطر و دشمن بیرونی آن ها تلقی شوند. علیرغم اینکه ایرانی ها دستکم در دوران معاصر علاقه و گرایشی به جهان عرب و مسائل مربوط به آن نداشتند بازنمایی نخبگان و روشنفکران عرب،چیزی دیگری بود. آنان بر این باور تاکید داشتند که ایران در آرزوی تسلط بر کرانه های جنوبی خلیج فارس و جزایر این ناحیه است.

از آن جا که در پرتو شكل‌گیری هویت‌ها است که منافع نیز شكل می‌گیرند و واحدهای سیاسی به دنبال منافع خود، دیگران را دوست، دشمن می‌پندارند،تصور خطری بنام ایران در کشورهای عربی قوام یافت. امارات متحده عربی اندکی پس از تشکیل به همراه شماری از کشورهای دیگر عرب شکایتی به طرفیت ایران در شورای امنیت مطرح نمود که به دلیل فقدان مدارک و مستدل نبودن مستندات مردود شد. بعید به نظر می رسد که دستکم مشاوران حقوقی شیخ های عرب از قاعده ای به نام اعتبار امر مختومه بی اطلاع بوده باشند.اما از آنجایی که فلسفه وجودی دولت های عربی مبتنی بر همین  وضعیت هویتی است به نظر می رسد مسئله جزایر برای آن ها فراتر از مسئله ای مرزی بوده و بر بنیان‌های هویتی آنان استوار است و در واقع امارات به نیابت از جهان عرب برخی ادعاهای بی مبنا را در خصوص جزایر مطرح می سازد.به همین دلیل است که تمام مشکلات دو حوزه هویتی در مسئله سه جزیره خود را نمایان می سازد. تجربه تاریخ معاصر به ویژه بعد از 1990 که دور جدیدی ادعاهای امارات مطرح شد،به ما نشان داده است که هرگاه بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای خواستار امتیازگیری در عرصه سیاسی بوده اند به این مسائل دامن زده و امارات نیز در همین راستا تبدیل به یک اهرم فشار شده است.

به نظر می رسد در سپهر سیاسی ایران مسئله جزایر و نام خلیج فارس از یک مقوله صرف سیاست، خارج شده و به سمبل همبستگی ملی و عقب نشینی نکردن از مصالح و حاکمیت ملی ارتقاء یافته است. ذهن ناخودآگاه ایرانی به درستی احساس می کند که کوتاه آمدن در این حوزه،زمینه را برای وا دادگی و امتیازات بیشتر فراهم خواهد کرد به همین مناسبت قصد دارد، در خط مقدمی که به وسعت چند جزیره است،نیروهای مقابل را متوقف نماید.بنابراین اقدامات سازنده و پیشگرانه در این حوزه واجد اهمیت است. یکی از طرح های ایجابی در این زمینه مسئله طرح استان خلیج فارس است که در چند سال گذشته در پی تامین دغدغه هایی است که حاصل پیوند سیاست،جغرافیا و هویت هستند ارائه شده است.

در قالب این طرح تشکیل استانی از مجمع الجزایر خلیج فارس به مرکزیت یکی از آنها موضوعیت یافته است.یکی از امتیازات چنین طرحی آن است که پس از تحقق آن، ادعای واهی امارات نه در خصوص یک یا چند جزیره بلکه در مورد یکی از استان های جنوبی ایران مطرح خواهد شد و ناگفته پیدا است که در این وضعیت عرصه بر مدعیان سخت تر خواهد شد.

اگر موانع و نواقص طرح تاسیس این استان حل شود و وزارت کشور نیز بررسی های کارشناسی را در این راستا (البته با رویکردهای هویت) بردارد، آن گاه یکی از گام های مهم و تاریخی در مرزهای جنوبی ایران برداشته می شود.عمده ترین مانع عملیاتی شدن این طرح مسئله به حد نصاب نرسیدن جمعیت جزایر(یک میلیون نفر) برای استان شدن است  نیز برای رفع این مانع پیشنهاد شده است با الحاق یکی از شهرستان های شمال خلیج فارس به این استان،روند اداری و شکلی نیز رعایت گردد.

نکته پایانی آنکه قدرت اثرگذاری یک تصویر در آموزش برابر بیش از ده ساعت آموزشِ نوشتاری و گفتاری است بر این اساس طرح استان خلیج فارس و بازتاب آن بر روی نقشه‌های ملی و بین‌المللی در قالب جزایر پراکنده آن نوعی برداشت دیداری به بیننده از هر کجای دنیا خواهد داد که در باوراندن ایرانی بودن خلیج فارس و منافع مترتب بر آن مؤثر است این در حالی است که هیچ کدام از کشورهای عربی منطقه توان چنین اقدامی را ندارند زیرا اساسا تقسیمات سیاسی آنها با ایران متفاوت است.
نوشته شده توسط جابر علی احمد در یکشنبه 7 خرداد 1391
 نوشته های پیشین
+ اطلاعیه ی فعالان جامعه ی مدنی اهواز: ماموریت ویژه "سید صباح موسوی"
+ ماجرای گردهمایی که آبروی ضد انقلاب را برد
+ پوشیدن لباس دموکراسی توسط تروریست‌های الاحوازی
+ چرخش 180 درجه ای رو به دموکراسی تروریست های موسوم به الاحوازی
+ اعتراض نژادپرستان تجزیه‌طلب به تبعیض نژادی اپوزیسیون!
+ تروریست های دیروز، فعالان حقوق بشر امروز
+ کدام یک از اعضای گروهک تروریستی خلق عرب با احمد شهید ملاقات نمودند ؟ " قسمت دوم "
+ کدام یک از اعضای گروهک تروریستی خلق عرب با احمد شهید ملاقات نمودند ؟ " قسمت اول "
+ تحرکات گروه‌های موسوم به خلق عرب
+ هیاهویی برای حمایت از تروریست‌ها
+ فیلم اعترافات هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی به اقدام تروریستی
+ اتحاد منحوس بر ضد ایران
+ شیخ‌خزعل؛ جای خالی عقلانیت سیاسی در رؤیای تجزیه‌طلبی
+ نسخه پیچی از نوع انگلیسی برای قومیت عرب
+ انتقادات شدید از سفر العریفی به مصر/ فرافکنی به سبک شیخ وهابی سعودی

صفحات :

خوز بلاگ آماده انتشار مطالب شماست

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای خوز بلاگ محفوظ می باشد