تبلیغات
خوز بلاگ - عکس العمل یوسف عزیزی بنی طرف پس ازانتشار خبر ملاقات با احمد شهید
 عکس العمل یوسف عزیزی بنی طرف پس ازانتشار خبر ملاقات با احمد شهید

در روزهای اخیر وب لاگ خوز بلاگ خبر ملاقات یوسف عزیز بنی طرف با احمد شهید را منتشر نموده است.

به دنبال این خبر یوسف عزیزی بنی طرف با دست پاچگی وب لاگ مذکور را منتسب به نهادهای امنیتی ایران نموده و مطالبی در این خصوص در فیس بوک  منتشر کرده است.

                 

در روزهای اخیر وب لاگ خوز بلاگ خبر ملاقات یوسف عزیز بنی طرف با احمد شهید را منتشر نموده است.

به دنبال این خبر یوسف عزیزی بنی طرف با دست پاچگی وب لاگ مذکور را منتسب به نهادهای امنیتی ایران نموده و مطالبی در این خصوص در فیس بوک  منتشر کرده است.

برای تنویر افکار عمومی مطالب ذیل در این خصوص منتشر می شود:

1.   متن فوق از طریق ایمیل برای خوز بلاگ  ارسال شده است و خبر نگار ما در تماس با بسیاری از خبرنگاران تأیید نمودند که این ایمیل برای آنها نیز ارسال شده است .

2.      خوزبلاگ ضمن جستجوی موضوعی صحت ملاقات یوسف عزیزی با احمد شهید را نیز در سایت های متعدد بدست آورد.

3.   برای خوز بلاگ محرز شد که یوسف عزیزی بنی طرف به خاطر دخالت در اغتشاشات خوزستان به 5 سال حبس محکوم و بعد از تأیید شدن حکمش به انگلیس متواری شده است.

اما با جستجوی آشکار در گوگل و ..... در خصوص یوسف عزیزی بنی طرف می توان به تروریست بودن وی صحه گذاشت .

دلایل خوزبلاگ برای تروریست بودن یوسف عزیزی بنی طرف :

در تمامی کشور های اروپایی این یک قائده و قانون است که تمامی افرادی که به نوعی در ارتباط با تروریست ها می باشند نیز تروریست محسوب می شوند که از آن جمله میتوان به افرادی که با قلم و زبان خود افراد جامعه را با انحاء مختلف  به اقدامات خشونت بار ترغیب و تشویق می نمایند، همچنین از اقدامات تروریستی آنها خشنود شده و یا اقدامات جنایتکارانه ی آنها را پوشش خبری و یا منعکس می نمایند و یا از اعمال افراد جنایتکار و تروریست دفاع نموده و آنها را افرادی بی گناه می خوانند ، حال با این تفاسیر می پردازیم به افکار و عقاید تروریستی آقای یوسف عزیزی بنی طرف که خود را از اعمال تروریستی مبرّا می داند.

اولاً: ایشان که خود را مبرا از افکار تروریستی می داند لازم است به مکتوبات خود در سالهای گذشته ، خصوصاً پس از متواری شدن از ایران مجدداً نگاهی بیندازد تا ببیند که چگونه بستر و زمینه های فریب جوانان ایرانی را فراهم کرده تا با انگیزه های واهی دست به اعمال جنایتکارانه به واسطه احساس محرومیت ، ظلم و بی عدالتی و مطالبی از دست بزنند و اقدامات عناصر فریب خورده با نشأت گرفتن از مقالات ، کتابها و سخنرانیها ی افرادی همچون یوسف عزیزی بنی طرف شکل گرفته که می توان بیان کرد که او با شکل دادن به تفکرات جوانان در اقدامات تروریستی مشارکت داشته و عامل اصلی در ارتکاب به خیانت ، او می باشد .

دوماً : جنابعالی اگر خود را تروریست نمی دانید ، مناسبات و ارتباطات شما با تروریستهایی که تا مرفق دستشان به خون هموطنان ایرانی آلوده است چه توجیهی دارد؟مگر نه اینکه تمامی شما سر در آخور سرویسهای اطلاعاتی غربی دارید و از آنها دستور می گیرید و برای هرکدام از شما نقشی قائل شده اند ؟

سوماً : شما در چرخش آشکار از مواضع قبل از متواری شدنتان تمامی نظراتی که قبلاً بر آن پا فشاری می کردید را نقض کرده و تفکرات تجزیه طلبانه و خشونت آمیز را ترویج می کنید . مگر همین شما نبودید که اظهار نظری در خصوص تاریخ خوزستان نمودید که تمامی عناصر تجزیه طلب به شما حمله کردند و ریا کارانه حرفهای خود را در مواضع بعدی تغییر دادید و همسو با تروریستها مطالب مسلّم تاریخی را انکار نمودید و همدست آنها شدید.

چهارماً : اقدامات جنایتکارانه و تروریستی همدستان شما که باعث به خاک و خون کشیده شدن هموطنان عرب گردید از سوی شما حتی یک بار هم محکوم نشده است. مگر شما خودتان را روشنفکر نمی دانید؟ آیا آنهایی که در انفجار ها و ترورها بدون هیچ گناهی کشته و یا مجروح شدند حق حیات نداشتند؟ این چه منطقی است که شما از تروریستهای جانی حمایت می کنید و اصلاً به روی خودتان هم نمی آورید که همشهریان خوزستانی بی هیچ گناهی با خاک و خون کشیده شده اند و خانواده های زیادی بی سرپرست شده اند و صدها نفر مجروح شده اند و این مصیبت های وارده به آنها تا سالهای سال به آنها تحمیل شده است . مگر ترویج تفکرات ناسیونالیستی و نژاد پرستانه شما باعث این جنایتها نگردیده است؟ آیا شما هیچ نقشی در فریب جوانان این مرز و بوم  برای دست زدن به جنایت نداشته اید؟ پس اگر به شما تروریست نگوییم ، پس چه کسی تروریست است؟

پنجم :حال که به زعم خودتان در دنیای آزاد زندگی می کنید و هیچ مانعی برای نشر اندیشه و افکارتان ندارید ، چرا تروریست ها را به دلیل جنایاتشان ملامت نمی کنید؟ و این هیچ معنی جز همدستی با آنها را نمی دهد.

لااقل از همان تروریست هایی که با آنها همدست هستید بپرسید با چه منطقی همشهریان عرب خود را کشته اند و بسیاری از آنها را از سلامتی محروم کرده اند.افراد دیگری از قماش شما را می شناسیم که حداقل های آزادی را رعایت می کنند و با تروریست ها همدست نشده اند و چپق صلح نکشیده اند.لااقل از همان همدستان خود که در آن کشور های به اصطلاح آزاد زندگی می کنند درسی بگیرید، اگر تروریستی را محکوم نمی کنید با آنها همدست و همکلام نشوید و اگر وجدان بیدار دارید؟؟؟!!! برای اثبات تروریست نبودنتان یک انجمن مبارزه با خشونت و نژادپرستی علیه گروههای تروریست راه اندازی کنید و یا در همان انجمن به اصطلاح ضد نژاد پرستی ؟!؟!؟! علیه تفکرات نژاد پرستانه تروریست ها مطلبی بنویسید.

ششم : در گذشته هایی که شما در ایران حضور داشتید افکارتان به همزیستی مسالمت آمیز متمرکز بود و نوشته هایتان نیز بوی همین مطالب را می داد ، لکن پس از خروج از ایران و اتخاذ مواضع به اصطلاح آزاد خودتان ، فهمیدیم که آب گیر نمی آوردید ، ولیکن شناگر قابلی هستید.

صد رحمت به نژاد پرستان . علیرغم اینکه انجمنی به دستور اربابانتان دست و پا کردید تا جیر و مواجبتان قطع نشود ، از هر نژاد پرستی ، نژاد پرست تر هستید .و حق حیات را برای انسانهای دیگری که در منطقه خوزستان زندگی می کنند قائل نیستید . حال با تمامی این تفاسیر می توان گفت که شما تروریست نیستید؟ مگر تروریست ها شاخ و دم دارند ؟و یا اینکه تابلویی گرفته اند که من تروریست هستم .تروریستهایی که روزی افتخارشان ترور بود و انسانهای بی گناهی را کشتند بعد متواری شدند به کشورهای اروپایی نقاب عوض کرده و چهره ی انسان دوستانه به خود گرفته اند و با پخش مستندی از جنایاتشان که تنها گوشه ای از آن به تصویر کشیده شده است نام خود را از جلوی درب خانه هایشان برداشته اند که مبادا از سوی همسایگان به اصطلاح دمکرات غربی مورد شناسائی قرار گیرند.


نوشته شده توسط جابر علی احمد در چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391
 نوشته های پیشین
+ اطلاعیه ی فعالان جامعه ی مدنی اهواز: ماموریت ویژه "سید صباح موسوی"
+ ماجرای گردهمایی که آبروی ضد انقلاب را برد
+ پوشیدن لباس دموکراسی توسط تروریست‌های الاحوازی
+ چرخش 180 درجه ای رو به دموکراسی تروریست های موسوم به الاحوازی
+ اعتراض نژادپرستان تجزیه‌طلب به تبعیض نژادی اپوزیسیون!
+ تروریست های دیروز، فعالان حقوق بشر امروز
+ کدام یک از اعضای گروهک تروریستی خلق عرب با احمد شهید ملاقات نمودند ؟ " قسمت دوم "
+ کدام یک از اعضای گروهک تروریستی خلق عرب با احمد شهید ملاقات نمودند ؟ " قسمت اول "
+ تحرکات گروه‌های موسوم به خلق عرب
+ هیاهویی برای حمایت از تروریست‌ها
+ فیلم اعترافات هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی به اقدام تروریستی
+ اتحاد منحوس بر ضد ایران
+ شیخ‌خزعل؛ جای خالی عقلانیت سیاسی در رؤیای تجزیه‌طلبی
+ نسخه پیچی از نوع انگلیسی برای قومیت عرب
+ انتقادات شدید از سفر العریفی به مصر/ فرافکنی به سبک شیخ وهابی سعودی

صفحات :

خوز بلاگ آماده انتشار مطالب شماست

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای خوز بلاگ محفوظ می باشد